زنان بیشتر سیگار می کشند یا مردان؟ مصرف تنباکو در کدام کشورها بیشتر است؟

4
Rate this post


در سطح جهان، نرخ مصرف دخانیات برای چندین دهه کاهش یافته است. بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی (WHO) امروزه تخمین زده می شود که از هر پنج نفر در سراسر جهان یک نفر از محصولات تنباکو استفاده می کند. تعداد مصرف کنندگان تنباکو آنقدر هستند که تأثیر قابل توجهی بر مراقبت های بهداشتی جهانی و محیط زیست داشته باشند و شیوع استعمال دخانیات بر اساس کشور و جنسیت بسیار متفاوت است. اینفوگرافیک زیر مصرف کنونی تنباکو را در کشورهای منتخب در سراسر جهان با استفاده از برآورد سازمان بهداشت جهانی برای سال ۲۰۲۲ نشان می دهد.

پراکندگی استعمال دخانیات در جهان بر اساس کشور و جنسیت

کدام افراد بیشتر سیگار می کشند؟
در ادامه، مجموعه داده کشورهای جهان درخصوص مصرف دخانیات را تا سال ۲۰۲۲ بررسی می کنیم. تخمین ها مربوط به افراد ۱۵ ساله و بالاتر است و شامل تنباکوی دودی و بدون دود (از جمله سیگارهای الکتریکی) می شود. کشورهایی که هیچ داده ای برای سال ۲۰۲۲ نداشتند حذف شده اند.

تقریباً در همه کشورها، مردان بیشتر از زنان از تنباکو استفاده می کنند. در سطح جهان، ۳۶ درصد از مردان در برابر ۸ درصد زنان، مصرف کننده دخانیات هستند.

۱۰ کشوری که بالاترین نرخ مصرف تنباکو را در جهان دارند

از منظر منطقه‌ای، می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی دارای نرخ بالاتری از مصرف دخانیات هستند. اندونزی و میانمار به طور خاص، بالاترین میزان مصرف دخانیات را در جهان دارند، به طوری که تخمین زده می‌شود ۷۳.۶ درصد مردان اندونزیایی، سیگار می‌کشند یا تنباکو مصرف می‌کنند.

۱۰ کشوری که پایین ترین نرخ مصرف تنباکو را در جهان دارند

در بسیاری از کشورهای آسیایی نیز ما شاهد تفاوت بیشتری بین مردان و زنان سیگاری نسبت به سایر نقاط جهان هستیم. به عنوان مثال، در چین، ۴۷.۳ درصد از مردان در مقایسه با تنها ۲.۰ درصد از زنان، از تنباکو استفاده می کنند.

از سوی دیگر، قاره آمریکا و به ویژه آفریقا شیوع کمتری در مصرف دخانیات دارند. نیجریه با ۲.۹ درصد کمترین میزان مصرف دخانیات در جهان را در سال ۲۰۲۲ داشته است.

ارسال یک پاسخ